Inloggningshjälpen är nu stängd i väntan på Ordens nya hemsida!

 

Ur Informationsdirektoriets senaste utskick till samtliga Bröder:

Nu går bytet av Ordens IT-plattform in i skarpt läge. Nuvarande hemsida och övriga it-system släcks ner 27-29 juni.

Ordens nya hemsida tas i bruk full ut den 4 augusti. Fram till dess är en enklare intern ”sommarwebb” tillgänglig från ca 1/7. Detta för att ge Orden en möjlighet att från central nivå ge information till Ordens enheter och medlemmar. Öppnandet av den nya ”sommarwebben” blir inledningsvis med begränsningar. Den externa funktionen på denna hemsida kommer att vara fullt tillgänglig för alla, medan den inloggade funktionen endast kommer att medge nyhetshantering från Ordens centrala ledning.

Nytt lösenord

OBSERVERA att alla måste begära ett nytt lösenord vid inloggning på den nya hemsidan! Det är inte möjligt att föra över lösenorden från gamla till nya miljön, utan alla måste därför börja med att begära ett nytt lösenord, och invänta ett mail med instruktioner.

Den nya inloggning du gör på sommarwebben gäller också när den slutliga hemsidan öppnar upp den 4 augusti!

 

Faximil av nya hemsidan